Mystiker, är det mysko?

I den korta presentationen i min twitterprofil har jag med formuleringen “Wannabe mystic”. Varför? Jag gör inga anspråk att vara en mystiker men jag tror det finns en rikedom där som jag vill leva i. Därav “Wannabe”

Att den kristna tron handlar om mer än rationella försanthållanden är vi nog alla med på. Vi behöver inte hamna i ett förakt för bildning och det intellektuella för att samtidigt se att tron också handlar om upplevelser och erfarenheter som går utöver detta. Att möta Gud på detta sätt har olika namn i olika kristna traditioner men handlar helt enkelt om en påtaglig erfarenhet av Gud.

Det paradoxala med att se världen som en mystiker är att se Guds närvaro i skapelsen, i medmänniskorna. “Att se att varje buske brinner” som judiska mystiker säger. Trots betoningen på att erfara Gud hänger en mystiker inte upp alltsammans på speciella “kickar”.

Därför har en mystiker en stor Gud, en Gud som inte bara dyker upp ibland utan som alltid är närvarande. Gud är inte på vinden det mesta av tiden. Att se, uppleva och finnas i denna närvaro är varje kristens kallelse. För mig är det tydligt att kristen karismatik går in i detta och att det absolut inte handlar om några motpoler.

Räcker det inte med klassisk karismatik à la frikyrkan då? Min erfarenhet av karismatik, i alla fall den jag mött, är att Gud helt enkelt inte är här när miraklet inte sker. Att Guds närvaro i det alldagliga inte lyfts fram nog. Karismatikens Gud finns allt för ofta enbart i det “övernaturliga”.

Så var gärna karismatisk men ha samtidigt mystikerns ögon så du ser Gud även i det ordinära och vanliga. Var medveten om karismatikens frestelse att förpassa Gud enbart till det spektakulära, risken är att det blir ett krympande isflak att bygga sin tro på.

Samtidigt är en mystiker öppen för oväntade gudsmöten. Inga dörrar för Guds handlande är stängda.

Kan hända att den katolske teologen Karl Rahner överdrev något när han sa: “The Christian of the future will be a mystic or he will not exist at all.” Men jag tror han är något viktigt på spåren.

#mystiker #teologi #frikyrka