Om mig

Twitter Facebook LinkedIn Instagram Mastodon Social

Jag heter Joachim Elsander och jobbar som sjukhuspastorsjukhusen i Falun och Säter.

Jag har i tjugo år arbetat som pastor, att möta människor i livets alla situationer upphör inte att fascinera mig. Att dela det som är viktigt, både sorgen och glädjen, är avgörande. Vi brottas alla med existentiella frågor och här tror jag den kristna tron har något omistligt att bidra med.

Har en fru och fem barn i åldrarna sju till nitton år. Här är hela familjen

Sen april 2019 så lever jag också med en cancerdiagnos som har gjort att jag börjat blogga lite mera.

Kontakt

Om du söker mina kontaktuppgifter så går de att hitta på nätet. Det går också att kontakta mig via meddelandeappen Telegram.

Here is the world. Beautiful and terrible things will happen. Don't be afraid.

Frederick Buechner

Beutiful Photo by Simon Matzinger

Mastodon