Vad vill du?

Den irländske mystikern, poeten och filosofen John O'Donohue berättar från sin uppväxt i County Clare, Irland om de gamlas råd till barnen angående hur de skulle bete sig om de mötte ett naturväsen.

Det fanns fortfarande mycket vidskepelse ute på landsbygden och människor levde med en öppenhet för andra världar. Vad skulle du göra? Jo, du skulle inte få panik och skräckslagen springa utan istället lugnt stå kvar och fråga: “Vad vill du?”

John ser en stor visdom i det förhållningssättet. Det händer oss alla, plötsligt står vi inför en känsla av obehag, irritation etc. Vad gör vi? Rusar vi bara vidare eller stannar vi upp? John menar att vi ska förhålla oss på samma sätt som inför ett väsen. Uppmärksamma obehaget och ställa frågan: Vad vill du?

Om vi vågar dröja kvar så kan svaret komma. Vi identifierar varifrån känslan kommer. Vi blir medvetna.

Jag tror att om vi bara vågar stanna och fråga så spricker många troll, och som bonus lär vi känna oss själva på köpet.

Vad vill du?