Förundran

“Förundran tillhör nuet, den smeker ömt vår kind men kvickt. När vi söker fånga den står vi där med en handfull nostalgi.”

Joachim Elsander